Dla najemców

Projekt realizowany jest w etapach, oferując tym samym swoim najemcom możliwość rozwoju w ramach tej samej lokalizacji (lub wręcz tego samego piętra, dzięki projektowi zakładającemu możliwość zrealizowania biurowej "przełączki" łączącej Budynek A i Budynek B).

Zaawansowane technologie